Seminarium för forskare
24 maj | kl. 11:15

Hur kan vi använda AI för forskning?

Delta i ett kostnadsfritt online seminarium om hur du kan bli mer effektiv som forskare med AI och Avidnote. Agenda för eventet inkluderar:

• Översikt över olika användningsområden för AI & forskning

• Tips och strategier för att nyttja AI i forskningsammanhang

• Gratis AI-verktyg för skrivande, analys, och läsning

• Automatisk transkribering med hjälp av AI

Som forskare är du välkommen att delta i detta event. Du får möjlighet att lära dig mer om AI och hur det kan användas effektivt för diverse forskningsrelaterade aktiviteter.

Vad är Avidnote?

Avidnote är en digital plattform utvecklad av svenska forskare som möjliggör för en mer effektiv forskningsprocesss.

Hur du registrerar dig

1) Klicka på knappen för registrering.
2) Fyll i namn och e-postadress.
3) Du bör få en bekräftelse från Microsoft Teams att du har registrerat dig för det online-seminariet.

Fungerar det inte? Om länken inte fungerar, vänligen kontakta oss så skickar vi länken till mötet direkt.

Kan du inte medverka? Det finns ett extratillfälle den 25 maj, klicka här för mer info.

Talare

Abderisak Adam, PhD

Abderisak Adam är en Avidnote-specialist och har en doktorsexamen inom civil and environmental engineering från Chalmers tekniska högskola.

Han fokuserar på digitalisering och innovativa lösningar inom akademi och FoU.

Läs mer om Avdinote